המלחמה מתפשטת לחזיתות נוספות באירופה הצלחות מהירות לגרמניה במערב אירופה כאמור , לאחר פלישת גרמניה לפולין הכריזו בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה . הן הטילו עליה סגר כלכלי והעמידו את צבאותיהן בכוננות לקראת הקרבות . צרפת סמכה על ביצורי קו מז ִ 'ינֹו ( עמ' , ( 151 כהגנה מפלישה אפשרית , ואולם במשך כחצי שנה נמנעה גרמניה ממתקפה . בתקופה זו הוכרז אמנם באופן רשמי מצב מלחמה , אך בפועל לא היו קרבות או מעשי תוקפנות . בריטניה וצרפת ניהלו בעיקר תעמולה - כרוזים שהטילו מטוסיהן מן האוויר בערים מרכזיות בגרמניה ניסו ליצור בקֶרב אזרחי גרמניה התנגדות למלחמה ולמדיניות היטלר . לפיכך נקראת המלחמה בתקופה זו - המלחמה המדּומה . ב9- באפריל 1940 פלש הצבא הגרמני לדנמרק - והיא נכנעה . בדנמרק השאירו הגרמנים את הדמוקרטיה על ּכנּה ואף נמנעו מהטלת הגבלות על היהודים . ממשלת דנמרק המשיכה לנהל את המדינה , אך לא עסקה במדיניות החוץ . ב9- באפריל 1940 פלשה גרמניה גם לנורבגיה . נורבגיה נאבקה בצבא הגרמני הפולש , אבל לאחר הפצצות אוויריות קשות , כיבוש ערי נמל ופעילות של משתפי פעולה נורבגים , ובראשם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית