גרמניה יוזמת מלחמה באירופה פולין נכבשת ב"מלחמת ּב ָ זק" ב1- בספטמבר 1939 עם שחר החלה מלחמת העולם השנייה . מטוסי חיל האוויר הגרמני הפציצו שדות תעופה בפולין וצומתי תחבורה מרכזיים . הע ִ ילה למלחמה הייתה אי היענותה של פולין לתביעותיה הטריטוריאליות של גרמניה . גרמניה דרשה לחבר בין שני חלקיה , ובכך לבטל את ההסדר שנקבע לאחר מלחמת העולם הראשונה ( מפה 1 עמ' . ( 11 עם פרוץ המלחמה פלשו לפולין יחידות טנקים ויחידות רגלים של הצבא הגרמני , ובתנועת מלקחיים התקדמו לעומק שטחה . עוצמתו של חיל האוויר הגרמני ויתרון ההפתעה אפשרו לו להשמיד את 500 מטוסי חיל האוויר הפולני בעודם על הקרקע . דרכים מרכזיות בפולין ׁ ש ּ ו ְׁ ּו בהפצצות אוויריות , ויכולת התנועה של הצבא הפולני  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית