פרק י : ראשית המלחמה באירופה ( ספטמבר -1939יוני ) 1941 הפעם , בניגוד לעבר , לא הבליגו בריטניה וצרפת על הפ ָ רֹות ההסכמים מצד גרמניה . ב3- בספטמבר , יומיים לאחר התקפת הּפתע ֶ על פולין , הכריזה בריטניה מלחמה על גרמניה , ובאותו היום , כעבור שעות אחדות , עשתה זאת גם צרפת . ברית המועצות מצטרפת למלחמה כשלושה שבועות לאחר פלישת גרמניה לפולין , ב17- בספטמבר , 1939 פלשה גם ברית המועצות לפולין . הפלישה בוצעה בהתאם להסכם ִריּב ֶ נטר ֹ ו ּ פ מֹ וֹוֹוֹוב , שנחתם בין גרמניה לברית המועצות כשבוע לפני פרוץ מלחמת העולם ( עמ' . ( 149 כתוצאה מן המלחמה חדלה פולין להתקיים כמדינה עצמאית . שטחי פולין חולקו בין גרמניה לברית המועצות . גרמניה סיפחה לשטחה אזורים מפולין , שהיו בשליטתה לפני מלחמת העולם הראשונה , וכן אזורים נוספים במערב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית