תגובות למצוקת יהודי גרמניה מדינות העולם מגלות אדישות מסעה של האנייה סנט לואיס , כמו גם ועידת אוויאן ְ , מבטאים את יחס מדינות העולם למצוקת יהודי גרמניה . אף כי המדיניות האנטי-יהודית בגרמניה , על גילוייה השונים , סּוקָרה בהרחבה בעיתונות של המדינות הדמוקרטיות במערב - לא יוחסה לה חשיבות מרכזית בסדר היום של מנהיגי מדינות אלו . כאמור , כבר ב1933- הקים חבר הלאומים משרד לטיפול בפליטים יהודים ובפליטים אחרים מגרמניה , אך היה זה משרד חלש וחסר סמכויות . הוא לא הצליח להגיע להסכמה בינלאומית כדי להסיר את ההגבלות על ההגירה או לסייע לפליטים . בוועידת אוויאן ביולי 1938 ניסו מדינות שונות , ביוזמת הנשיא רוזוולט ( עמ' , ( 219 לבחון תגובה בינלאומית לרדיפות היהודים , אבל הוועידה התפזרה בלי להשיג תוצאות מעשיות ( עמ' . ( 164 מדינות המערב היו עסוקות בפתרון המתיחות שנוצרה באירופה בשל המדיניות התוקפנית של היטלר . הן נקטו במדיניות פייסנית מתוך רצון למנוע מלחמה , ולכן השלימו עם טענתו של היטלר , ששאלת היחס אל היהודים היא עניין פנימי של גרמניה . כתוצאה מכך שאלת היהודים לא הועלתה כלל בדיונים ובהסכמים של מדינות המערב ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית