: 1939-1937 הקצנה ברדיפת היהודים מחריפה מדיניות בידודם החברתי והכלכלי של היהודים בעקבות הישגיו של היטלר במדיניות הפנים והצלחותיו במדיניות החוץ התוקפנית - במיוחד בשנת 1938 ( עמ' - ( 148-145 החריפה בשנה זו המדיניות האנטי-יהודית . מדיניות זו עוצבה באמצעות יוזמות של פקידים רבים במנגנון הממשלתי הנאצי , שביקשו לנהוג על פי קווי הפעילות האנטישמיים שהתווה המנהיג - ובכך ל ַ ר צֹ ותֹו . חוקים ותקנות שפורסמו בגרמניה החל בשנת 1938 נועדו לבודד את היהודים מן החברה ולזהותם ביתר קלות , לדוגמה : • בוטל המעמד המשפטי של הקהילות היהודיות 28 ) במרס . ( 1938 • יהודים חויבו לשאת תעודות זיהוי ( יולי . ( 1938 • פורסם צו שאסר על יהודים להעניק לילדיהם שמות גרמניים וקבע כי עליהם להוסיף לשמם הפרטי את השם שרה - לנקבה , וישראל - לזכר ( אוגוסט . ( 1938 • הוטבעה בדרכוני היהודים האות , J האות הראשונה של המילה "יהודי" בכמה שפות אירופיות ( אוקטובר . ( 1938 נישולם הכלכלי של היהודים , שהחל כאמור עוד ב , 1933- הוחרף ב . 1938- עסקים ורכוש של יהודים הופקעו על פי חוק ( לעתים בצירוף מעשי אלימות ) והועברו מידי יהודים לידי אִרים ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית