: 1935 חקיקה גזענית ברוח האידאולוגיה הנאצית חוקי הגזע נעשים חוקי המדינה בשנת , 1935 בד בבד עם התבססות שלטונו של היטלר בגרמניה , ניכרה מגמה של הקצנה ביחס אל היהודים . על יהודים נאסר להיכנס למקומות בילוי - למסעדות , בתי קולנוע , מלונות ואתרי נופש . מקומות בילוי אלו הכריזו בשלטים בולטים ובמודעות בעיתונים כי היהודים אינם רצויים בהם . בכמה מקומות הודבקו מדבקות על גבם של אזרחים גרמנים שרכשו מוצרים אצל יהודים , ועליהן היה כתוב : " אני בוגד בעמי , כרגע קניתי אצל יהודי . " מעשי אלימות הופנו נגד זוגות מעורבים : הם הותקפו וצולמו - ותמונותיהם הוצגו מעל דפי העיתון האנטישמי " דר שטירמר" ( עמ' . ( 125 נידוי היהודים החריף כאשר ביוני 1935 אסר החוק על היהודים לשרת בצבא הגרמני - הווְרמכט ֶ . רמיסת זכויות היהודים הגיעה לשיאה בכנס המפלגה הנאצית בעיר נירנברג בספטמבר , 1935 ובו אושרו חוקי נירנברג כחוקת הרייך ( עמ' : ( 118 א . חוק אזרחות הרייך : הגדיר מיהו אזרח הרייך והפ ְ לה בין אזרח הרייך לבין נתין . החוק קבע כי רק אזרח הרייך זכאי לזכויות פוליטיות ואזרחיות מלאות , וכי רק בעל דם גרמני יכול להיות אזרח הרייך ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית