: 1934-1933 צעדים ראשונים חרם על בתי עסק בבעלות יהודית עם עליית הנאצים לשלטון היו היהודים בגרמניה ח ׂ ּופ ִ ים למעשי אלימות , בעיקר אותם יהודים שכונו אֹוסט-יּודן ( יהודי המזרח . ( היו אלו יהודים שהיגרו לגרמניה ממזרח אירופה , יהודים עטורי זקן ּ ופאֹות ֵ , לבושים בלבוש מסורתי ודוברים יידיש . הם התרכזו ברבעים מיוחדים בערים הגדולות - כמו ברלין או מינכן - ונפגעו ממעשי אלימות . מעשי אלימות הופנו נגד יהודים גם ביישובים כפריים קטנים בגרמניה . חודשיים לאחר מינויו של היטלר לקאנצלר הוטל חרם כלכלי ּכלל ארצי על היהודים בגרמניה . הייתה זו הפעולה המאורגנת הכלל ארצית הראשונה נגד היהודים . המפלגה הנאצית היא שניהלה את החרם , בתיאום עם הממשלה . נקבע כי החרם יוטל החל בשבת 1 באפריל . 1933 כרוזי ענק שהופיעו ברחובות קראו לאזרחי גרמניה לא לקנות בבתי כול-בו ובבתי עסק של יהודים . המפלגה קבעה כי החרם יתבצע " תוך שמירה מוחלטת על השקט והמשמעת , " ובהוראות לפעילי המפלגה הוטל עליהם לדאוג כי " אל נא תיפול שערה מראשו של יהודי . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית