שיקולי המדיניות במדינות המערב ובגרמניה הנאצית מה הוביל למדיניות הפייסנית של המערב ? מערכת היחסים הבינלאומיים העידה על היחלשות המדינות הדמוקרטיות . המדיניות הפייסנית שנקטו בריטניה וצרפת ּכׁש ְ לה . מנהיגיהן הבינו זאת מאוחר מדי - רק לאחר הפלישה לצ'כוסלובקיה . במבט לאחור התברר כי המדיניות הפייסנית תרמה לעידוד התוקפנות . מדוע נקטו המדינות הדמוקרטיות במדיניות פייסנית ? מדוע לא הגיבו לתוקפנותם הגלויה של היטלר ומוסוליני ? למדיניות הפייסנית של מדינות המערב סיבות אחדות הקשורות בתוצאות מלחמת העולם הראשונה : א . אזרחי מדינות המערב : מלחמת העולם הראשונה ואובדן דור שלם של צעירים הותירו צלקת עמוקה בזיכרונם של אזרחי צרפת ובריטניה . התנועות הּפצ ָ ִ יפ ִ יסטיֹות במדינות אלו הטיפו באופן נחָרץ נגד מלחמה . מנהיגי מדינות המערב היו ע ֵ ִרים להלכי רוח אלו בקרב אזרחיהן וחתרו בכל מחיר למנוע מלחמת עולם נוספת . ב . ממשל , כלכלה וביטחון במדינות המערב : בענייני הפנים של בריטניה וצרפת עדיין ניכרו תוצאות מלחמת העולם הראשונה . במדינות אלו התחלפו ממשלות במהירות - עובדה שהעידה על אי שקט מדיני ; הכלכלה לא שוקמה , והמשב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית