האירועים בספרד נחשבים כ"חזרה כללית" לקראת מלחמת העולם השנייה . באמצעות פעולותיו במלחמת האזרחים בספרד ביקש היטלר לבחון את תגובת בריטניה וצרפת למהלכיו . היטלר סבר כי יקבל מספרד מחצבים לתעשייה הגרמנית בתמורה לתמיכתו בפרנקו , וכי התייצבותה של ספרד לצד גרמניה ואיטליה תביא לבידודה של צרפת . בריטניה וצרפת העדיפו שלא להתערב במלחמת האזרחים בספרד מחשש להידרדרותה לכדי מלחמת עולם . מלחמת האזרחים הסתיימה במרס , 1939 פרנקו ניצח - וספרד הייתה למדינה פשיסטית , פרשה מחבר הלאומים והצטרפה לברית אנטי-קֹומינטְרן . : 1939-1937 ההקצנה במדיניות החוץ של גרמניה היטלר מצהיר על התקרבות מלחמה ב5- בנובמבר 1937 קיים היטלר ישיבה , ובה השתתפו מקורביו - ובהם שר המלחמה , שר החוץ ושר הכלכלה . היטלר פירט לפני המתכנסים את כוונותיו העתידיות במדיניות החוץ . מהלך הישיבה תועד על ידי קולונל הֹוסּבְך , במסמך הנושא את שמו ונקרא תזכיר הֹוסּבְך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית