פרק ח : מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית גרמניה מפ ֵ ָרה את חוזה ורסאי כבר בצעדיו הראשונים כקאנצ ְ לר גרמניה החל היטלר לפעול בניגוד להגבלות שהוטלו על גרמניה בחוזה ורסאי וטען כי רצונו בצדק ובשלום לגרמניה . לאחר שוועידה בינלאומית , שהתכנסה בז'נבה ב1933- ועסקה בשאלת פירוק הנשק הכללי , סירבה לבטל את הגבלות החימוש שהוטלו על גרמניה בוורסאי - הודיע היטלר באוקטובר 1933 על פרישת גרמניה מחבר הלאומים . כאמור , התקבלה גרמניה לחבר הלאומים ב - 1926- וכעבור שבע שנים פרשה מן החב ֶ ר . כעבור חודשים ספורים , בינואר , 1934 חתם היטלר על הסכם אי התקפה בין גרמניה לפולין . בהסכם התחייבו שתי המדינות להכיר בגבולות שביניהן ולשמור על יחסי ידידות לתקופה של 10 שנים . הסכם זה היה צעד תעמולה חשוב במדיניות החוץ של היטלר . בעזרתו יצר היטלר רושם שאין בדעתו לתקוף את פולין , שהוקמה גם על שטחים שנלקחו מגרמניה , וכי בכוונתו לפתור סכסוכים בדרכי שלום - ובכך הרגיע את מדינות המערב . הישג מדיני חשוב נוסף להיטלר קשור בהחזרת חבל הסאר לגרמניה . חבל זה , העשיר במכרות ברזל ופחם , נמסר בחוזה ורסאי לניהול חבר הלאומים לתקופה של 15 שנים ( ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית