משטר הטרור אזרחי גרמניה הנאצית חיים באווירת טרור הנאצים הצליחו ליצור אווירה של פחד בגרמניה . הטרור שהפעיל השלטון נשען על הלשנות , שלעתים היה מקורן באמונה אמיתית באידאולוגיה של המשטר , ולעתים - ביריבות בין בני אדם . ההלשנות גרמו לחשדנות הדדית בין האזרחים , ובו בזמן העניקו לשלטון כוח . האס-אס , שבראשו עמד מ1929- היינריך הימלר , שימש מנגנון להשלטת הטרור ( עמ' . ( 115 מגוף שבעת ייסודו נועד להגן על היטלר , על חברי הנהגת המפלגה ועל אספֹותיה - נעשה הארגון בראשות הימלר לגוף שתפקידו לממׁש את האידאולוגיה הנאצית . הימלר הצהיר כי הקו המנחה הראשון של האס-אס הוא " הכרה בערך הדם ובעקרון ה ּ ב ְֵ ָרה הטבעית . " לשורותיו התקבלו רק צעירים בריאים וחזקים בעלי מראה " א רָ י . " נישואין של איש אס-אס היו מותנים בבחינת "טוהר הגזע" של כלתו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית