תעמולה בשירות האידאולוגיה והשלטון אספות משמשות כלי לגיוס ההמונים יוזף גּבלס , השר לתעמולה ולהשכלת העם ( הסברה ) בגרמניה הנאצית , כתב ביומנו : " את הרייך השלישי יצרנו על ידי תעמולה " . המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית השתמשה באמצעי תעמולה שונים , והעיקרי שבהם היה אספות-ע ַ ם רבות משתתפים . האספות התקיימו בכל רחבי המדינה - הן בערים גדולות הן ביישובים קטנים ומרוחקים . היטלר ומנהיגים אחרים של המפלגה טסו מאתר אספות אחד לשני - דבר שהרשים את ההמונים . היטלר היה הפוליטיקאי הגרמני הראשון שהשתמש במטוס לצורך מערכת הבחירות . נחיתת המטוס והיציאה ממנו אל מול הקהל העניקה ממד כמעט על-אנושי למנהיג " היורד משמים" ופונה אל אוהדיו . היטלר האמין כי המילה המדוברת משפיעה על ההמון יותר מן המילה הכתובה . בנאומים מׁש ַ להב ִ ים הצליח לרתק רבבות ולשלוט ברחוב יותר מכל מפלגה אחרת . אנשים שהשתתפו באספות התייחסו לעוצמת ההשפעה של היטלר עליהם בנאומיו ותיארו אותה כ"חוויית התגלות . " נאומי היטלר היו בעיניהם "מילים של נביא . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית