גרמניה : מקיסרות לרפובליקה דמוקרטית הממשלה החדשה של גרמניה המובסת חותמת על כניעה בעקבות הכישלונות הצבאיים שנחל הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה פנה המפקד ַ העליון של החזית המערבית , הגנרל לּודנדֹוְרף , באוקטובר 1918 אל נציגי המפלגות ברייכסטאג והודיע להם כי גרמניה עומדת לפני תבוסה , וכי יש לפתוח במשא ומתן לשלום עם האויב . בלחץ מדינות ההסכמה נאלץ קיסר גרמניה , וילהלם השני , להתפטר מתפקידו ב9- בנובמבר - 1918 וברח להולנד . עם קריסת הקיסרות הוקמה בגרמניה רפובליקה , שהנהיגה אותה ממשלה זמנית . בתפקיד נשיא הרפובליקה כיהן פרידריך אּבְרט , ממנהיגי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית . ב11- בנובמבר 1918 חתמה ממשלת אברט על הסכם שביתת נשק עם מדינות ההסכמה . ממשלת הרפובליקה נאלצת להסכים לחוזה ו ֶ ְרס ַ אי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית