פרק ו : עליית הנאצים לשלטון בגרמניה • שטחים מגרמניה יימסרו גם לפולין - מדינה שקיבלה עצמאות . כדי להבטיח לפולין מוצא אל הים , ייווצר פרוזדור פולני בשטחי גרמניה , והוא יפריד בין ּפְ רּוסיה המזרחית לבין חלקיה האחרים של גרמניה . העיר דנצ ִ יג , שרוב תושביה גרמנים , וכך גם האזור הסמוך לה , יוגדרו כאזור בפיקוח נציב מטעם חבר הלאומים ( מפה 1 עמ' . ( 11 חוזה ורסאי הטיל על גרמניה גם הגבלות צבאיות חמורות : • המטה הכללי של הצבא בוטל , והוא הועמד לפיקוח המדינות המנצחות . • גיוס חובה נאסר , וצבא גרמניה הוגבל ל100- אלף חיילים בלבד - מהם 4 , 000 קצינים . • הצי הגרמני צומצם , והותר לו לכלול רק 14 אניות . • על גרמניה נאסר להקים ביצורים ולרכוש או לבנות צוללות , מטוסים ונשק כבד . ההגבלות המדיניות שהוטלו על גרמניה נועדו למנוע את התעצמותה . נאסר עליה לכרות ברית עם אוסטריה , וכמו כן נאסר על מיעוטים גרמניים במדינות החדשות - כמו פולין או צ'כוסלובקיה - לתבוע הגדרה עצמית ואוטונומיה . החוזה התייחס גם לגובה פיצויי המלחמה שהוטלו על גרמניה בגלל האבדות והנזקים שגרמה למדינות שבהן נלחמה . מכיוון שבנושא זה היו חילוקי דע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית