עיקרי האידאולוגיה הנאצית הנאציזם מקדש את הלאומנות , הגזענות והאנטישמיות האידאולוגיה של המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית גובשה במידה ניכרת על ידי היטלר עצמו , והדגישה את הגזענּות ָ , את הלאומנות ואת האנטישמיות . היסוד המרכזי של האידאולוגיה הנאצית הוא תורת הגזע . על פי אידאולוגיה זו , החברה האנושית נחלקת לגזעים עליונים וגזעים נחותים . סופם של הגזעים העליונים לשרוד ולנצ ֵ ח , ושל הנחותים - להיכחד . על פי תפיסה זו , הגזע האִרי הוא הגזע העליון , ועמֹו נמנה העם הגרמני , שנועד ְ ִ להיות עם האדונים באירופה ובעולם כולו . לגזעים נחותים נחשבו העמים הסלאב ִ יים , שנועדו להיות עמים של עבדים לע ַ ם האדונים . בתחתית הסולם היו היהודים , שהוגדרו כתת-גזע וכתת-אדם . תורת הגזע הגיעה לשיאה הקיצוני באנטישמיות הנאצית . הנאציזם חתר לשמירת טוהר הגזע הארי ולמניעת ע ֵ ירּובֹו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית