מנהיג ומפלגה אדולף היטלר - מע ַ צב ֵ האידאולוגיה הנאצית אדולף היטלר , מע ַ צב ֵ האידאולוגיה הנאצית , נולד ב1889- בעיר ּ ברּונאּו שבאוסטריה . בגיל 18 עבר לווינה כדי ללמוד ארכיטקטורה , אך לא התקבל לאקדמיה לאמנות בווינה וחי ב ׁ ּולי החברה בין חסרי בית וחסרי מקצוע . על פי עדותו , הפך לאנטישמי בווינה , ונראה כי הושפע מהאווירה האנטישמית ומן הלאּומנּות ששררה שם . ב1913- עבר היטלר למינכן בירת ּבָ ווְריה ָ כדי להתחמק משירות צבאי , אך כשפרצה מלחמת העולם הראשונה , שינה את יחסו לשירות הצבאי והתנדב בהתלהבות לצבא הגרמני . המלחמה גאלה אותו מחוסר המעש ומחוסר התכלית שבחייו . הוא שירת בחזית הצרפתית ּכקׁשר וזכה ָ לעיטורי גבורה . את הידיעה על שביתת הנשק וסיום המלחמה ועל הקמת הרפובליקה בגרמניה ( עמ' ( 102 שמע בבית החולים שבו היה מאושפז בשל עיוורון זמני שגרמה לו מתקפת גזים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית