מדוע התפתחו משטרים טוטליטריים במאה ה ? 20- המשטרים הטוטליטריים באירופה מבטאים חידוש חוקרים מצביעים על המציאות המיוחדת שהשפיעה על התפתחות המשטרים הטוטליטריים במאה ה20- דווקא . הסבריהם מציגים היבטים שונים להתפתחות הטוטליטריזם בין שתי מלחמות העולם : א . עידן הדמוקרטיה המודרנית , עידן ההמונים והמשטרים הטוטליטריים : צמיחת הלאומיות ומדינות הלאום באירופה במאה ה19- והרחבת זכות בחירה לאזרחים ( גברים ) החל בסוף המאה ה19- הגבירו את כוחם של ההמונים . השליטים נעשו תלויים בהמונים כדי להיבחר וכדי לנהל את שלטונם . המפלגות הפעילו אמצעי תעמולה מודרניים מגּוונים ָ כדי לגייס את תמיכת ההמונים . תמיכת ההמונים אפשרה לשליטים הטוטליטרים להציג את עצמם כדמוקרטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית