כרזה: מוסוליני, איטליה, 1930 בערך הכרזה מבטאת את פולחן האישיות. מוסוליני לבוש מדים, מניח את ידו האחת על אריה שואג ואת ידו השנייה על הפַסְֶקס. מאחוריו תמונת הזאבה והתאומים. סמל הזאבה והתאומים קשור בראשיתה של העיר רומא. על ראשיתה של רומא אין מידע רב. חלק מן המידע מקורו בממצאים ארכיאולוגיים המעידים כי באמצע המאה ה ‭8-‬ לפסה"נ הקים שבט הלָטִינים ִ עיר על גדות הנהר טִיבר. אגדות עם מספרות על ייסוד העיר, והמּוכֶרת ביותר היא זו המספרת כי את העיר ייסד רומולוס. רומולוס ואחיו התאום ֵרמּוס, נכדיו של המלך שש

המספרת כי את העיר ייסד רומולוס . רומולוס ואחיו התאום ֵ רמּוס , נכדיו של המלך ששלט באזור , הופקרו על גדות הנהר טיבר בעודם תינוקות בפקודת אחיו של המלך , שחשש שכאשר יתבגרו הם עלולים לדרוש את השלטון . זאבה שהזדמנה למקום הניקה אותם , וכעבור זמן אסף אותם רועה צאן וגידלם . על פי האגדה , בנה רומולוס את העיר רומא במקום שבו הצילה אותם הזאבה . זאבה המניקה שני ילדים היא סמל העיר רומא עד היום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית