משטר טוטליטרי באיטליה איטליה מתמודדת עם קשיים מבית משטר טוטליטרי בעל מאפיינים אחרים התפתח באיטליה בשנות העשרים של המאה ה . 20- רק באפריל , 1915 לאחר התלבטויות ממושכות , הצטרפה איטליה למלחמת העולם הראשונה לצד מדינות ההסכמה . בתמורה להשתתפותה הובטח לה כי לאחר הניצחון תקבל שטחים באירופה ושטחים נוספים למושבותיה באפריקה . אבל עם תום המלחמה נותרה איטליה פצועה וחבולה : היו לה כ650- אלף הרוגים וכחצי מיליון פצועים . גם ההבטחות שניתנו לה עם הצטרפותה למלחמה לא קוימו . איטליה חשה מושפלת , ותחושת חוסר התכלית שבמלחמה העמיקה ופגעה ּ בַמ ֹ ָרל הלאומי . המדינה נקלעה גם למשבר כלכלי עמוק : מיליוני חיילים משוחררים חיפשו מקורות פרנסה כדי להשתלב מחדש בחיי הכלכלה , אך מחוסר מקומות עבודה - היו למובטלים . האבטלה הגוברת לּוותה ְ באינפלציה גבוהה , ובעקבותיה - במרירות ובתסכול . במדינה שרר רעב בשל מחסור במוצרי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית