משטר טוטליטרי בברית המועצות גילויי הטוטליטריזם בשלטון סטלין בשנת 1929 נעשה סטלין ׁש ָ ליטּה היחיד של ברית המועצות . הוא גבר על טרוצקי במלחמת ירושה שהתפתחה ביניהם לאחר מות לנין . מאז , ובמשך 24 שנים ( עד , ( 1953 הנהיג סטלין את ברית המועצות . כמה יסודות מבטאים את הטוטליטריזם בתקופת שלטונו של סטלין : א . אידאולוגיה רשמית אחת : בלילה של 25-24 באוקטובר 1917 התחוללה ברוסיה מהפכת אוקטובר , שהנהיגו הבולשביקים . את המהפכנים הבולשביקים הנהיג לנין , ששב לרוסיה ממקום גלותו בשווייץ , והמהפכה התחוללה כמעט ללא אלימות וללא שפיכות דמים . הבולשביקים שאפו לשנות את המבנה הכלכלי והחברתי של המדינה ותכננו לשנות את המשטר הפוליטי של רוסיה ולהפוך אותה ממונרכיה שבראשה - צאר , לרפובליקה שבה השלטון נתון בידי המועצות הנבחרות - הסובייטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית