* משטר אֹוטֹוִריטִרי ( סמכּבתני ) הוא משטר שלשליט יש בו סמכות , כוח , חשיבות ועוצמה רחבים ביותר , והכול נדרשים לציית לו . עם זאת , בניגוד למשטר טוטליטרי , הוא מכיר בגבולותיו ונמנע מלהיכנס לתחום חיי הפרט . . 1 על פי מפה זו , כיצד אפשר להסביר את הבריתות שנרקמו בין מדינות באירופה ערב מלחמת העולם השנייה ? היעזרו בפרק ח . . 2 באיטליה ובגרמניה קמו משטרים פשיסטיים . מה גרם לכך ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית