כמה מאפיינים בולטים למשטרים טוטליטריים משטר טוטליטרי הוא סוג של משטר דיקטטורי , שבמסגרתו גם ניהול חיי המדינה וגם ניהול חיי הפרט כפופים למרּות השלטון . משטר טוטליטרי שואף לחדור לכל תחומי החיים - לפוליטיקה , לכלכלה , לחברה , לחינוך ולתרבות - ולעצב אותם על פי תפיסתו . החוקרים קרל פרידריך וזבגנייב ִ ּב ְ ז'ז'ינסקי טוענים כי כל המשטרים הטוטליטריים שהתפתחו במאה ה20- מאופיינים בתכונות יסוד דומות : הם מבוססים על אידאולוגיה רשמית אחת , המכתיבה לאזרחי המדינות כיצד לפעול בכל תחומי החיים . האידאולוגיה הטוטליטרית מציגה אידאל , חזון , שבכדי להשיגו השלטון רשאי לרמוס את זכויות האדם והאזרח , ובהן : הזכות לחירות , לשוויון , לכבֹוד , להליך משפטי הוגן ולפרטיות . המשטרים הטוטליטריים מתכוונים לשנות את החברה ואת בני האדם ולהתאים אותם לאידאולוגיה שלהם . כל המשטרים הטוטליטריים מבקשים לעצ ַ ב ֵ " אדם חדש , " ולכן הם פועלים להשגת שליטה מוחלטת באזרחים , עד כדי פיקוח על חיי היוםיום שלהם ואפילו הכוונת ָ מחשבותיהם . לטענת פרידריך וּב ְ ז'ז'ינסקי , במדינות שמשטרן טוטליטרי קיימת רק מפלגת המונים אחת - ובראשה מנהיג חזק ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית