פרק ד : משטרים טוטליטריים באירופה ( מבוא ) תפקידים במפלגה נמסרים לאנשים על פי הוראת המנהיג . חברי המפלגה חד ּ ֵרי אמונה באידאולוגיה של המפלגה ובפעולותיה . הם מצייתים למנהיג , מתגייסים למשימות שהטיל עליהם , ק ׁ ּוב ִ ים למׁש ְ נתֹו ומפיצים אותה . פולחן אישיות מתנהל סביב המנהיג בחייו , ולעתים גם לאחר מותו . השליטים הטוטליטרים מטילים פיקוח נּוקׁשה ֶ על דעת הקהל ומכתיבים אותה באמצעות שליטה מוחלטת באמצעי תקשורת ההמונים - בעיתונות , ברדיו , בקולנוע , בטלוויזיה וכיום גם באינטרנט . כך הם מונעים זרימה חופשית של מידע אל הציבור , ומפיצים תעמולה המיועדת לחזק את השלטון ולמנוע כל ביקורת ציבורית או אפילו מחשבה ביקורתית של יחידים . השליט הטוטליטרי מפיץ את תעמולתו באספות המונים בנאומים מלּב ֵ י יצרים ומׁשלהבי רגשות , ולא בעזרת טיעונים המבוססים על ַ ֵ חשיבה ׁ ׁשקּולה וביקורתית . סיסמאות , דגלים , סמלים ומצעדים אף הם כלים המשמשים להפצת תעמולה המציגה את האידאולוגיה הטוטליטרית כאמת אחת ויחידה . גיוס ההמון באספות עם , מצעדים וטקסים מסייע לשליט הטוטליטרי לבסס את משטרו . כל המשטרים הטוטליטריים מפעילים אמצעי ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית