התבססות הנאציזם בגרמניה ( ( 1939-1933 מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה המדיניות , הכלכליות והחברתיות , החורבן והאובדן שהותירה המלחמה - כל אלו גרמו לטלטלה עזה בחברה האירופית והובילו לצמיחת משטרים טוטליטריים . משטרים אלו התפתחו בכמה ממדינות אירופה , ובראשם - המשטרים שהתפתחו בברית המועצות , באיטליה הפשיסטית ובגרמניה הנאצית . 30 בינואר 1933 הוא נקודת מפ ְ נה בהיסטוריה של גרמניה ובהיסטוריה האנושית בכלל . ביום זה התמנה היטלר , מנהיג המפלגה הנאציונלסוציאליסטית , לקאנצ ְ לר ( ראש הממשלה ) של גרמניה . עם עלייתו לשלטון החל תהליך של ערעור חוזה ו ֶ ְרסאי ותהליך של הפיכת האידאולוגיה הנאצית הגזענית לחוק המדינה - מדיניות שפגעה במיוחד ביהודים . מדיניות החוץ התוקפנית של היטלר מול המדיניות הפייסנית של מדינות המערב הובילה לפרוץ מלחמת העולם השנייה ב1- בספטמבר . 1939 מטרות לימוד היחידה לבחון את מאפייני המשטרים הטוטליטריים שהתפתחו באירופה : בברית המועצות בהנהגת סטלין , באיטליה הפשיסטית בהנהגת מוסוליני ובגרמניה הנאצית בהנהגת היטלר . לעקוב אחר תהליך התבססותה של המפלגה הנאצית בגרמניה ולהבין את התנאים שאפ ְׁ שְר ּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית