שינוי ביחס החברה המוסלמית והמיעוט הקולוניאלי אל היהודים הלאומיות הערבית והיחסים בין יהודים לערבים בהשפעת ההתעוררות הלאומית במדינות אגן הים התיכון פחתה הסובלנות כלפי מיעוטים לאומיים . תהליך זה השפיע על היהודים מכמה סיבות : א . היהודים כמיעוט לאומי : היהודים נחשבו למיעוט לאומי ונתפסו כנאמנים לשלטון הקולוניאלי , שנגדו הופנה בדרך כלל המאבק לעצמאות . ב . הסכסוך הערבי-ישראלי : בהשפעת הסכסוך בארץ ישראל זוהו היהודים כיריב לאומי . התנועות הלאומיות המקומיות בארצות אגן הים התיכון השתמשו בשאלת ארץ ישראל לקידום האינטרסים שלהן , אך עניין זה לא היה מוקד מרכזי בפעילותן . בתוניסיה , לדוגמה , היו הן הציונות והן התנועה הלאומית התוניסאית עסוקות בעיקר בעימותים עם מתנגדיהן . הציונות נאבקה במתנגדיה בתוך הקהילה היהודית , והתנועה הלאומית של תוניסיה נאבקה במתנגדיה שלה - למשל , באלו ששאפו להשתלב בתרבות הצרפתית . אף על פי שהלאומיים התוניסאים הצליחו להביא לביטול ביקורו המתוכנן של זאב ז'בוטינסקי בארצם , ( 1932 ) הרי מנהיג התנועה חּביּב ּבּוְרגיּבה נקט בדרך כלל במתינות כלפי הפעולות הציוניות ואף דאג למתן נטיות אנטי-י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית