הסכסוך בארץ ישראל והשפעתו על היהודים באגן הים התיכון שאלת ארץ ישראל בשנות העשרים הצהרת בלפור והמנדט הבריטי בארץ ישראל השפיעו על מצב היהודים בארצות אגן הים התיכון . כאשר המתח בין יהודים לערבים בארץ ישראל גבר בעקבות מאורעות , 1921-1920 נתפסו היהודים באגן הים התיכון כנאמנים לאויבי הלאומיות הערבית , כלומר - נאמנים לציונות וליישוב היהודי בארץ ישראל . משום כך דחה בשנת 1922 מנחם דניאל , ממנהיגי יהדות עיראק , הצעה לפתוח בבגדאד סניף של ההסתדרות הציונית . בין נימוקיו לדחייה כתב כי הציונות מאיימת על החיים הלאומיים בכל ארצות ערב , ועל פי דעת הקהל בארצות אלו היא נחשבת לבלתי לגיטימית . מנחם דניאל תמך במגמת הע ִ יָראקיזצ ְ יה של היהודים וסבר כי יהודי עיראק חייבים לגלות נאמנות לארצם הבונה את עתידה . לאחר מאורעות 1929 החריפה המתיחות בין יהודים למוסלמים בארץ ישראל . בהשפעת המּופתי ְ , חאג' אמין אל-חוסייני , קיבל הסכסוך הלאומי בין התנועה הציונית לעולם הערבי גם משמעות דתית . בעיראק , לדוגמה , התקיימו בתגובה למאורעות 1929 עצרות מחאה של המוני ערבים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית