פעילות ציונית במדינות אגן הים התיכון יהודים מעטים מצטרפים לתנועה הציונית הציונות , התנועה הלאומית היהודית , נולדה באירופה בשלהי המאה ה , 19- ובראשית דרכה ביקשה לפתור את מצוקתם של יהודי מזרח אירופה . יהודי מדינות אגן הים התיכון לא היו במוקד המחשבה והפעילות של מנהיגי התנועה הציונית , והשפעתה של הציונות על היהודים בארצות אלו בראשית דרכה - הייתה מוגבלת . בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה גברה השפעת התנועה הציונית בקהילות היהודיות בארצות אגן הים התיכון . כמה גורמים הובילו לכך : ההתעוררות הלאומית של עמי אגן הים התיכון , תהליכי המודרניזציה במדינות אלו , וקשיי ההשתלבות של היהודים בחברה הכללית . גורמים אלו היו דומים לגורמים שהובילו לצמיחתה של התנועה הציונית באירופה בשלהי המאה ה . 19- יהודים באגן הים התיכון קיימו עצרות הזדהות עם הציונות , והיו כאלה שהחליטו לעלות לארץ ישראל בהשפעת אירועים מכריעים , לדוגמה : הצהרת בלפור בשנת 1917 ומתן תוקף חוקי ובינלאומי להצהרה ב , 1922- כאשר חבר הלאומים אישר את כתב המנדט על ארץ ישראל . ואולם הציונות המשיכה להיות בעיקר תופעה אירופית . לטענת החוקרת הגר הלל , העילית ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית