היהודים בברית המועצות - התפתחות ייחודית תחת שלטון קומוניסטי היהודים - אזרחים שווי זכויות מלחמת העולם הראשונה , המהפכה הבולשביקית ( אוקטובר , ( 1917 מלחמת האזרחים ( 1921-1918 ) וכינון משטר חדש - משטר קומוניסטי - גרמו לתמורות בחיי היהודים בברית המועצות . בראש ובראשונה הביאו האירועים האלה לצמצום מספרם של היהודים : מ5- מיליון יהודים שחיו ברוסיה הצארית נותרו לאחר המלחמה כ3- מיליון בלבד . 2 מיליון היהודים האחרים הפכו , בתוקף הסדֵרי מלחמת העולם הראשונה , לאזרחי פולין . חוקת ברית המועצות העניקה שוויון זכויות לכל אזרחיה וזכות הגדרה עצמית לכל הלאומים בתחומה . בתוקף מדיניות זו היו גם היהודים אזרחים שווי זכויות , והאנטישמיות נאסרה . ( 1918 ) ואולם התופעות האנטישמיות לא חדלו , והעובדה שיהודים קיבלו משרות במערכת השלטון הבולשביקי הגבירה את ההתנגדות כלפיהם . בתקופת מלחמת האזרחים ( 1921-1818 ) נרצחו יהודים רבים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית