זהות יהודית , זהות לאומית וביטויים של אוטונומיה תרבותית היהודים מתלבטים בשאלת זהותם כמו כל מיעוט לאומי המתלּב ֵ ט לגבי לאומיותו ומקומו בחברת הרוב שבה הוא חי , התל ּבְ טּו גם יהודים בשאלת מרכיבי זהותם הלאומית . היהודים התמודדו עם שאלות מן הסוג הזה : • מהו השילוב הראוי בין תרבותם היהודית לבין התרבות המקומית של המדינה שבה חיו ? • מדוע אין סתירה בין דרישתם לאוטונומיה תרבותית לבין נאמנותם למדינה שבה חיו ? • האם נאמנותם למדינה אינה נפגעת בשל שאיפתם לקיים את תרבותם הלאומית ולייחל להקמת מדינה יהודית נפרדת ? מהתמודדות עם שאלות כאלה היו פתורים יהודים מתבוללים ויהודים ( בעיקר במערב אירופה ) שראו עצמם כבני הלאום של המדינה שבה חיו ולא כחלק מן הלאום היהודי . יהודים אלו הגדירו את עצמם גרמנים בני דת משה או צרפתים בני דת משה . במזרח אירופה הייתה ההתבוללות מועטה יחסית לזו שבמערב אירופה . ליהודי מזרח אירופה הייתה זיקה חזקה לדת ולתרבות היהודית , ורובם המכריע לא נטה להפריד בין הזהות הדתית היהודית לבין הזהות הלאומית היהודית . עם זאת , גם במזרח אירופה היו קבוצות קטנות של יהודים ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית