המעמד החוקי והמשפטי של היהודים וגילויי האנטישמיות לאומנות , אנטישמיות והתערערות הדמוקרטיה משפיעות על יהודי פולין היהודים קיבלו בברכה את הקמת המדינה העצמאית פולין . הם קיוו כי פולין העצמאית תיישם את שוויון הזכויות האזרחי המלא של כל אזרחיה ללא הבדל דת ולאום . עוד קיוו כי המדינה תכיר ביהודי פולין כמיעוט בעל אוטונומיה לאומית הזכאי לטפח את ייחודו התרבותי . ואכן , לאחר שחתמה פולין על חוזה המיעוטים , קיבלו היהודים בחוקה של שנת 1921 שוויון זכויות אזרחי , צעד שעורר בהם תקוות רבות . אבל הלכי רוח לאומניים , שהלכו והתחזקו בפולין , ואי יציבות פוליטית - ּכְרסמּו בחוזה המיעוטים והשפיעו על מעמד היהודים . הכרסום בזכויות שהקנה חוזה המיעוטים התרחש בד בבד עם התע ְַ רע ֲ רּות הדמוקרטיה בפולין . הגורמים הימניים הלאומניים שאפו להחליש את הדמוקרטיה , בין היתר כדי להמעיט את כוחם של המיעוטים . בכך קיוו לממש את שאיפתם , שהתבטאה בסיסמה " פולין לפולנים , " שאיפה שלא השאירה מקום לזכויות למיעוטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית