פרק ב : המיעוט היהודי באירופה : בין השתלבות לדחיקה ב . יחס הסביבה : רדיפות ופגיעות ביהודים במדינות מזרח אירופה , בעיקר בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם הראשונה . ג . הגירה של יהודים : להגירת היהודים בתקופה זו שלושה מאפיינים : הגירה מיישובים קטנים לערים גדולות ; הגירה ממזרח אירופה למערבה ; הגירה ממזרח אירופה אל מעבר לים . ההגירה אל מעבר לים השפיעה על ירידת מספר היהודים באירופה . אבל החל ב1924- החריפה ארצות הברית את ההגבלות על כניסת מהגרים לתחומה , והדבר הקׁשה ָ על הגירת יהודים ליעד ההגירה המועדף עליהם . במדינות החדשות שהוקמו באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה התקיימו ריכוזי יהודים : בפולין התרכז הקיבוץ היהודי הגדול ביותר באירופה - כ3- מיליון ו300- אלף יהודים - והם היוו כ 10 % - מכלל אוכלוסיית פולין . הריכוז היהודי השני בגודלו באירופה התרכז בברית המועצות - כ3- מיליון יהודים . הקהילות במערב אירופה היו בדרך כלל קטנות יותר מאלו שבמזרח אירופה , למרות ההגירה ממזרח אירופה אליהן . היהודים אזרחים שווי זכויות על פי החוק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית