דפוסי התפתחות של מדינות הלאום פולין וצ'כוסלובקיה - שתי מדינות חדשות שתיים ממדינות הלאום החדשות , צ'כוסלובקיה ופולין , מדגימות בהתפתחותן שני דפוסים שונים של התפתחות המדינות החדשות . במדינות אלו , שהוקמו לאחר המלחמה , חיו מיעוטים לאומיים . פולין מדגימה את דפוסי ההתפתחות של רוב מדינות הלאום החדשות , ואילו צ'כוסלובקיה מדגימה כיוון התפתחות מיוחד . פולין מקבלת עצמאות במשך 23 שנים ( 1795-1772 ) חולקה פולין שלוש פעמים . אזורים שנקרעו ממנה חולקו בין שכנותיה - רוסיה , אוסטריה וגרמניה , ומאז 1772 במשך כ130- שנים לא התקיימה מדינה פולנית עצמאית . כשפירט הנשיא וילסון ב14- הנקודות , שהתפרסמו בינואר , 1918 את חזונו לעיצוב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית