פרק א : מדינות לאום חדשות באירופה מדינות אחרות , בעיקר בצד המּובס ָ , הפסידו שטחים . כאלה היו בולגריה והונגריה . בעקבות חוזה טריאנון ( 1920 ) הפסידה הונגריה אזורים חקלאיים פוריים , ושליש מתושביה - כ3- מיליון - נעשו מיעוט לאומי במדינות המקיפות את הונגריה : צ'כוסלובקיה , רומניה ויוגוסלביה . עניין זה עורר בהונגריה רגשות לאומניים , התנגדות להסדרים שלאחר המלחמה ודרישה להחזרת " השטחים הכבושים . " אווירה זו בוטאה בקריאה " הונגריה הקטנה איננה המולדת , הונגריה הגדולה היא גן עדן . " בקריאה זו נהגו ההונגרים לפתוח אירועים רשמיים כמו גם את הלימודים במוסדות החינוך . המדינות החדשות תכננו לבסס את משטרן על יסודות דמוקרטיים , הואיל ועצמאותן הותנתה בקיומו של ממשל דמוקרטי . אך היעדרה של מסורת ממשל דמוקרטי הקׁשה ָ מאוד על הנהגת משטר דמוקרטי במדינות אלו . רוב המדינות החדשות במזרח אירופה , למעט ֵ צ'כוסלובקיה , נעשו תוך זמן קצר דיקטטורות . המדינות החדשות לא היו מבוססות מבחינה כלכלית , והיו בהן פערים חברתיים וכלכליים עמוקים . מצד אחד היו בעלי אחוזות גדולים ובעלי הון , שהדמוקרטיה לא התאימה לאינטרסים שלהם , ומנג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית