מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם ( 1939-1918 ) התקופה שבין שתי מלחמות העולם הושפעה ממלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה , וסללה את הדרך למלחמת העולם השנייה . אחת הסוגיות שהעסיקה בתקופה זו מדינות ועמים ותרמה למתחים - היא סוגיית המיעוטים הלאומיים . היחידה תדון בהקמת מדינות הלאום החדשות באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה , ועיקרה - דיון בהתפתחויות מרכזיות בקרב המיעוט היהודי במדינות אירופה ובארצות אגן הים התיכון בשנים . 1939-1918 מטרות לימוד היחידה להכיר את המציאות שבה הוקמו מדינות הלאום באירופה . לבחון את הקשיים המיוחדים שעמם התמודדו היהודים כמיעוט לאומי במדינות החדשות ובמדינות הוותיקות באירופה ובארצות אגן הים התיכון . להבין את השינויים שחלו במעמד החוקי של היהודים ובדפוסי כלכלתם הן במדינות אירופה והן בארצות אגן הים התיכון . להכיר את דפוסי הפעילות של הלאומיות היהודית במדינות אירופה ובארצות אגן הים התיכון ; להעריך את קשייה ואת ייחודה בכל אזור . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות וצירי זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע שאפשר להפיק מהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית