מסעות בזמן משלום למלחמה ולשואה אירופה , אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה , 20- טוטליטריות ושואה ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן פיתוח , כתיבה וניהול צוות היסטוריה : ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן ייעוץ מדעי : ד"ר רפי ואגו , אוניברסיטת תל אביב ד"ר אסתר גליצנשטיין-מאיר , אוניברסיטת בן גוריון השתתפה בפיתוח ובכתיבה : שרון ארד השתתפו בכתיבת גרסה ראשונה : ד"ר ניצה אראל - לפרקים ד-ז ד"ר אלון פאוקר - לפרקים ב-ג עריכה לשונית : אלפא אלשיך כרטוגרפיה : סופר מיפוי תחקיר וטיפול בזכויות יוצרים של התמונות : דבורה גרודה , רחל לאופר טיפול בזכויות יוצרים של הטקסטים : נועה נתנאל עיצוב גרפי : מיכל ליכטר עיצוב עטיפה וייעוץ גרפי : יעל רימון הפקה : משה מועלם הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : לאבי ורשבסקי , לנורית ויס , לשושי מירן על העטיפה : סימן של זהות , שמואל בק , 2008 שם התמונה הוא תרגום מ signal of identity- זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית