מילון מושגים א אדי מים - גז שקוף , חסר צבע וריח , המצוי באוויר . אי אפשר לראות את אדי המים באוויר , אבל אפשר להרגיש אותם כאשר הם מצויים באוויר בריכוז גבוה , שכן כמות אדי המים באוויר קובעת את לחות האוויר . כדאי לדעת שטיפות המים הזעירות שאנחנו רואים בזמן שהקומקום רותח אינן אדי מים , אלא טיפונות קטנות של מים . ( עמ' ( 40 א ֹ וזֹון - גז חסר צבע , המצוי באוויר בכמות מזערית . המולקולות של האוזון מורכבות מ3- אטומי חמצן . ( O 3 ) הוא נוצר כאשר החמצן ( O 2 ) שבאוויר , שהמ ּ ולקּולה שלו מורכבת מ2- אטומי חמצן , מתפרק כתוצאה מקרינה על-סגולה . ( עמ' ( 13 , 9 , 7 אורך גל - המרחק בין השיאים של שני גלים סמוכים בתנועה גלית , כמו תנועתם של גלי אור , גלי קול או גלי מים . ( עמ' ( 20 אטֹום - החלק הקטן ביותר של יסוד כימי המכיל את כל תכונותיו של היסוד . ( עמ' ( 9 אטמֹוספָרה - מעטפת הגזים המקיפה את כוכבי הלכת ונשארת סמוך לפני הקרקע שלהם בגלל כוח המשיכה . האטמוספרה של כדור הארץ שומרת על טמפרטורה ממוזגת , ולמעשה , היא זו המגינה על החיים על פני כדור הארץ על ידי סינון הקרינה המסוכנת המגיעה מן השמש . ( עמ' ( 6 אי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית