פעילויות . 1 כפי שקראתם בפרק , חוקרי האקלים הגיעו למסקנה שהאקלים הׂשורר על פני כדור הארץ בימינו אינו דומה לאקלים שׂשרר בו לפני מאות , אלפי ומיליוני שנים . א . ציינו 3 דוגמאות לעדויות שמהן הסיקו החוקרים את המסקנה הזאת . ב . על פי העדויות , איזה סוג אקלים ׂ ׂשר באזור הקטבים ? ואיזה סוג אקלים ׂשרר ברצועת המדבריות ? . 2 תנו דוגמה לשינוי אקלימי ארוך טווח שהתרחש בכדור הארץ , ותארו כיצד הוא השפיע על האקלים . . 3 תנודות אקלימיות קצרות טווח : א . הכינו טבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם , והשוּו בין תופעת "אל ניניו" לתופעת " לה ניניה : " ב . תארו את השינויים האקלימיים שהתרחשו בכדור הארץ לאחר פגיעת האסטרואיד , לפני 65 אלף שנה , וכתבו כיצד השינויים השפיעו על הצמחייה ועל בעלי החיים . . 4 הסבירו את התופעה המכׂשנה "אי חום עירוני : " מה גורם להיווצרותה של התופעה ? ומה השפעתה על תנאי מזג האוויר בעיר הגדולה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית