שינויי אקלים שנוצרו בהשפעת האדם האם האדם משפיע על תנאי האקלים השוררים בכדור הארץ ? ואם כן - באיזו מידה הוא תורם לשינויים שאנו עדים להם בימינו ? אלה הן שאלות העומדות במרכזו של ויכוח מדעי וציבורי גדול . בפרקים הקודמים ראינו כמה דוגמאות להשפעת האדם על האטמוספרה : פגיעה בא ֹ וזֹון המצוי בשכבות הגבוהות , עלייה בריכוז הפחמן הדּו-חמצני , ועלייה בריכוז גזי החממה ( ראו עמ' . ( 25 , 14-10 השינויים שנגרמו על ידי האדם יכולים להיות שינויים בקנה מידה קטן או מצומצם ( כמו השינויים באזור אגם צ'אד - ראו בהמשך , ( והם יכולים להיות שינויים בקנה מידה עולמי ( כמו התחממות כדור הארץ . ( בסעיף זה נבחן מהי מידת ההשפעה של בני האדם על האקלים , כיצד הם משנים אותו , מה הן התוצאות של שינויים אלה , ומה ניתן לעשות כדי להקטין את הנזקים . האקלים והעיר הגדולה אוכלוסיית כדור הארץ מונה קרוב ל7- מיליארד בני אדם , ויותר מ 50 % - מהם חיים בערים גדולות . חלקים גדולים משטחן של הערים המודרניות מכוזסים במשטחי אספלט ובבטון . במהלך היום המשטחים הכהים האלה בולעים כמויות חום , ובלילה הם פולטים אותו חזרה לאוויר . בערים הגדולות מצויים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית