שינויי אקלים שנוצרו בדרך הטבע בין התהליכים הטבעיים הגורמים לשינויי אקלים אנחנו מבחינים ב3- סוגי תהליכים , על פי משך זמן התרחשותם : • תהליכים קצרי טווח - תנודות המתרחשות במשך שנים מספר . התוצאות של תהליכים אלה גורמות לתנודות אקלים מחזוריות . ייתכן כי "שבע השנים הטובות , " ו"שבע השנים הרעות" שבאו בעקבותיהן וגרמו לנדידת בני ישראל למצ ַ רים בתקופת המקרא , הן עדּות לתנודה אקלימית כזאת . • תהליכים ארוכי טווח , המתרחשים במשך אלפי שנים . אלה תהליכים הגורמים לשינויי אקלים גדולים ביותר , ואף לשינוי מוחלט של אקלים העולם . • שינויי אקלים מהירים מאוד , המתרחשים בגלל אסונות טבע . עוד על כך קראו ב"עוד מבט . " נבחן כמה דוגמאות לתהליכים הטבעיים , ונעקוב אחר השפעתם על האקלים בכדור הארץ . תהליכים ארוכי טווח - תקופות הקרח והתקופות הבין-קרחוניות מחקרים העוסקים באקלים הקדום של כדור הארץ מראים כי בעבר היו שינויי אקלים מחזוריים ( שחזרו על עצמם כמה פעמים , ( וכל מחזור נמשך עשרות-אלפי שנים . תקופות ממושכות של קור , הקרויות "תקופות הקרח , " * התחלפו בתקופות חמות , הקרויות "התקופות הבין-קרחוניות . " * בתקופות הקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית