פרק ז : שינויי אקלים האם האקלים השורר כיום על פני כדור הארץ הוא האקלים ששרר בו מאז ומעולם ? ומה יהיה בעתיד - האם האקלים שאנו מכירים כיום ישרור בעולמנו גם בעתיד ? שאלות אלה מעסיקות חוקרים רבים . גאולוגים וחוקרי האקלים הקדום גילו ממצאים המעידים על התפשטות ונסיגה של קרחונים ; על הימצאות אבק מדברי בכיפות הקרח שבקטבים ; ועל צמחים ומינים רבים של בעלי חיים שחיו במקומות שהם כיום מדבריות יבשים ( פריט . ( 94 עדויות אלה ואחרות הביאו אותם למסקנה שהאקלים השורר על פני כדור הארץ השתנה כמה וכמה פעמים מאז שכדור הארץ נוצר . ובאשר לעתיד - לחוקרי האקלים ברור כיום שגורמי האקלים אינם קבועים , וכי האקלים משתנה כל הזמן . לדוגמה : מדידות של טמפרטורות , שנעשו בעשורים האחרונים , מלמדות על מגמה גוברת והולכת של התחממות . בפרק זה נכיר תהליכים שונים שהביאו , ומביאים גם כיום , לשינויי אקלים . נראה גם באיזו מידה בני האדם יכולים להשפיע על האקלים ואף לשנותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית