בניית תחזית מזג האוויר בניית תחזית מזג האוויר על פי הנתונים המטאורולוגיים הרבים הנאספים בכל העולם , אינה מלאכה קלה . עד לעשרות השנים האחרונות ניתחו החזאים את המפות הסינ ֹ ּפטיֹות על פי ניסיונם . אך משחלה התפתחות גדולה בתחום המחשבים , החלו החזאים להיעזר במחשבים כדי לבנות את התחזיות . הנתונים הנמדדים על ידי רשת התחנות המטאורולוגיות מּוזנים למחשבי-על - מחשבים חזקים ומהירים במיוחד . המחשבים מעּבדים את הנתונים באמצעות משוואות מתמטיות מסובכות , שפתרונן מאפשר בניית מפות סינופטיות עכשוויות של האטמוספרה . את המפות האלה המחשבים מעבדים והם בונים סדרה של מפות חיזוי עתידיות . מפות אלה מתארות מה יהיו הטמפרטורות , לחץ האוויר , הרוחות והלחות בטווחי זמן של שעות עד ימים . המחשב אינו מכין את תחזית מזג האוויר עצמה אלא רק נותן בידי החזאים תמונת מצב עתידית מחושבת של האטמוספרה . החזאים צריכים לפרׁש בצורה נכונה את תמונת המצב , על פי ניסיונם וכישוריהם . עוד על כך קראו ב"עוד מבט . " על מגבלות החיזוי אם משתמשים במחשבים כדי לייצר מפות מטאורולוגיות , מדוע אי אפשר להכין תחזית מדויקת לכל מקום ולכל זמן ? האם מחשבים מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית