מדידה ואיסוף של נתונים מטאורולוגיים בעבר הרחוק היו האנשים - במיוחד החקלאים ויורדי הים , שעבודתם הייתה תלויה במזג האוויר - חוזים את מזג האוויר על פי הניסיון שצברו . הם הכירו סימנים מקדימים המבשרים שינוי במזג האוויר ( פריט . ( 83 הספנים והימאים הקדומים ידעו לחזות את בואה של סּופה קשה על פי צורת העננים בשמים ; ובאזורנו - זריחות בצבע אדום בישרו את בואן של ס ּ ופֹות חול באביב , והילות זוהרות סביב הירח והשמש בעונות המעבר בישרו את בואו של שרב . בחיזוי מזג האוויר חלה התקדמות גדולה עם התפתחות הטכנולוגיה בעולם . האמצעים המשוכללים הקיימים כיום מאפשרים לחזאים למדוד את תנאי האטמוספרה ומשפרים את יכולתם לחזות כיצד יתפתח מזג האוויר בשעות הקרובות . הנה דוגמה : מדידת לחץ האוויר באמצעות ברומטר מראה את השינויים החלים בלחץ האוויר במקום מסוים , והחזאים יודעים שירידה רצופה בלחץ האוויר מבשרת את הגעתו של שקע . בישראל , למשל , כאשר שקע כזה מגיע ממערב - יש סיכוי רב שירדו גשמים . לעומת זאת עלייה רצופה בלחץ האוויר מבשרת את היווצרותה של רמה , שאליה נלווה בדרך כלל מזג אוויר יציב - ואז אין סיכוי שירדו גשמים . אולם כד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית