פעילויות . 1 כתבו משפט אחד המתאר את המושג "מזג אוויר , " ומשפט נוסף המתאר את המושג " אקלים , " והסבירו את ההבדלים ביניהם . אתגר . 2 * הביאו 3 דוגמאות להשפעת האקלים על התחומים הבאים : תרבות , בנייה , חקלאות ותיירות . . 3 התבוננו בפריט 65 ( עמ' ( 61 ותארו את מערכת זרימת האוויר בעולם ( התייחסו רק לחצי הצפוני של כדור הארץ . ( תוכלו לסכם זאת בדרך דומה לזאת המוצגת בטבלה שלפניכם : . 4 התבוננו בפריט 64 ( עמ' , ( 61 ובאטלס - במפות הטמפרטורות בעולם , והסבירו : א . מדוע באזור קו המשווה לחץ האוויר נמוך במשך כל ימות השנה ? ב . מדוע באזור הקטבים לחץ האוויר גבוה כל ימות השנה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית