תופעות אקלים חמ ּ ורֹות באזורי האקלים השונים מתרחשות תופעות אקלים חמ ּ ֹוֹות , בעלות עוצמה אדירה . תופעות אלה זוכות לכיסוי תקשורתי רחב , שּכן הן גורמות לנזקים כבדים בנפש וברכוש ומשבשות את חייהם של רבבות אנשים . נביא כמה דוגמאות . . 1 הסּופות הטרופיות הסּופות הטרופיות נוצרות מעל מימי האוקיינוס החמימים של האזורים הטרופיים . יש להן כינויים שונים : באוקיינוס האטלנטי ס ּ וּו כזאת נקראת "ה ּ ִריקן ;* " באוקיינוס השקט היא נקראת " טייפּון ;* " ובאוקיינוס ההודי מכנים אותה "ציקל ֹ ון . * " הסּופות הטרופיות מתאפיינות ברוחות חזקות מאוד , ברקים , ברד , כמויות משקעים גדולות במיוחד , וגלים גבוהים ביותר . סּופות אלה יכולות להיווצר רק מעל לשטח מים גדול - אוקיינוס - בטמפרטורה של 26 ° C ומעלה . כיצד נוצרת סּופה טרופית ? ההתחממות הַרּבה של האוקיינוסים באזור האקלים הטרופי גורמת להתאדות של מי הים ולתנועה של אוויר חם ולח כלפי מעלה . האוויר החם והלח עולה במהירות , מתקרר , ואדי המים מתעבים והופכים לענני סערה - ענני ק ּ ו מּ ולֹונימ ּ ֹוס ( ראו עמ' . ( 49 בעננים אלה מתע ּ ִרת כמויות עצומות של אדי מים , אשר תוך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית