השפעתם של גורמים מקומיים על האקלים אילו תאי זרימת האוויר שראינו בדגם של פֶרל היו הגורם היחיד הקובע את סוג האקלים באזור מסוים - היינו מקבלים רצועות אקלים זהות , מקבילות , משני צידיו של קו המשווה . אבל כשמתבוננים במפות אקלים עולמיות , רואים שהמצב אינו כזה ( ראו פריט , 74 עמ' . ( 69-68 את האפשרות שהאקלים יהיה מסודר ברצועות זהות על פי קווי הרוחב מׁש ַ נים גורמים מקומיים , שחשיבותם רבה בקביעת האקלים הׂשורר בקירבתם . גורמים אלה הם : המרחק מהים , זרמי הים , גובה האזור מעל לפני הים , והמבנה הטופוגרפי של האזור . א . המרחק מהים לים יש השפעה רבה על תנאי האקלים הׂשוררים באזורים הסמוכים לו , בכמה תחומים : • מידת החום - באזורים הסמוכים לים , ההבדלים בטמפרטורות בין היום לבין הלילה ובין עונות השנה השונות , הם קיצוניים פחות . כיצד משפיע הים על הפרשי הטמפרטורות ? כפי שראינו , היבשה מתחממת ומתקררת בקצב מהיר יותר מזה של הים . לכן באזורים הסמוכים לחוף : בעונה החמה , כאשר הים קר יותר מן היבשה - רוח קרירה מנשבת מן הים אל היבשה ( ראו פרק ג עמ' , ( 36 ומורידה את הטמפרטורות הגבוהות הׂשוררות בה ; ואילו בעונה הקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית