היווצרּות רצועות האקלים כפי שראינו , ההבדלים בכמות הקרינה המגיעה אל פני כדור הארץ הם הגורם החשוב ביצירת אזורי אקלים שונים ( עמ' . ( 61 הבדלים אלה יוצרים 4 רצועות אקלים עיקריות , בכל אחד משני החצאים של כדור הארץ - רצועת האקלים הטרופי , רצועות האקלים המדברי , רצועות האקלים הממוזג , ורצועות האקלים הקוטבי . חלוקה זאת היא בקווים כלליים ואינה מדויקת , משום שגורמים מקומיים שונים משפיעים על אזורים רבים ומשנים את החלוקה הסכמטית לרצועות ( עמ' . ( 67-65 . 1 רצועת האקלים הטרופי אזור המשתרע עד סמוך לקו הרוחב 20 ° משני צידיו של קו המשווה . אזור זה מקבל כמות קרינה רבה ומתחמם ; האוויר שמעל לפני השטח מתחמם אף הוא , עולה כלפי מעלה , ומתקרר . עליית האוויר החם והלח והתקררותו גורמים ליצירת עננּות מרובה וכמות משקעים גבוהה . תנועת אוויר זאת יוצרת את האקלים הטרופי , המתאפיין בתנאי אקלים אחידים במשך כל ימות השנה , ללא חלוקה לעונות . מאפייני האקלים הטרופי הם : טמפרטורות שאינן יורדות מתחת ל 18 ° C- בכל חודשי השנה וכמויות משקעים גדולות . בשל תנאי אקלים אלה , האזור הטרופי מכוסה ביערות גשם , * שהם יערות העשירים בצמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית