נתאר את תנועת האוויר בחצי הצפוני של כדור הארץ : א . תא הדלי - האוויר באזור קו המשווה ( קו הרוחב ( 0 ° מתחמם , נעשה קל מסביבתו , ועולה לגובה של כמה ק"מ . משם הוא ממשיך בזרימה לכיוון צפון . תוך כדי זרימה בגובה זה האוויר מתקרר , והוא שוקע באזור קו הרוחב . 30 ° משם הוא זורם בגובה נמוך , קרוב לפני השטח , חזרה לכיוון קו המשווה . ב . תא פֶרל - האוויר העולה בקו הרוחב 60 ° עושה את דרכו לכיוון דרום בגובה רב , ושוקע באזור קו הרוחב . 30 ° משם הוא זורם בגובה נמוך , קרוב לפני השטח , חזרה לקו הרוחב . 60 ° ג . התא הקוטבי - חלק מהאוויר העולה בקו הרוחב 60 ° ממשיך בדרכו צפונה בגובה רב . האוויר , שהוא קר וכבד , שוקע באזור הקוטב . משם הוא זורם בגובה נמוך , קרוב לפני השטח , חזרה לקו הרוחב . 60 ° בחלקו הדרומי של כדור הארץ מתרחשת תנועת אוויר דומה , הנעה גם כן ב3- תאים כאלה , אך בכיוונים הפוכים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית