תנועות האוויר בעולם כמות הקרינה של השמש המגיעה אל האזורים השונים של כדור הארץ , היא הגורם החשוב ביותר בקביעת האקלים בכל אזור ואזור ( פריט . ( 64 הכמות משתנה בהתאם לקווי הרוחב - היא גבוהה ביותר באזור קו המשווה , ופוחתת בהדרגה בכיוון הקטבים . בגלל ההבדלים בכמות הקרינה של השמש נוצרים הבדלים במידת ההתחממות של כל אזור בכדור הארץ . לדוגמה , באזור קו המשווה כמות הקרינה גדולה בהרבה מכמות הקרינה באזורי הקטבים , ולכן באזור קו המשווה חם הרבה יותר . ההבדלים במידת ההתחממות יוצרים הבדלים בלחץ האוויר בין מקום למקום בעולם . באזור קו המשווה , שהוא אזור חם - לחץ האוויר נמוך ; ואילו באזורי הקטבים , שהם אזורים קרים - לחץ האוויר גבוה . ומאחר שאוויר מאזורים של לחץ גבוה זורם לאזורים של לחץ נמוך יותר ( ראו פרק ג , עמ' , ( 32 נוצרת מערכת עולמית של תנועת רוחות . מערכת זאת מסיעה את עודפי החום מקו המשווה לכיוּון הקטבים ומאזנת את הבדלי הטמפרטורות ביניהם . כיצד נע האוויר במערכת העולמית ? מטא ֹ ו רֹ ולֹוגים הציעו דגמים שונים לתיאור מערכת הרוחות העולמית ולהיווצרּותם של אזורי אקלים שונים . כיום מקובלת הצעתו של מטא ֹ ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית