על אקלים ומזג אוויר עד כה הכרנו תופעות מטא ֹ ו רֹ ולֹוגיֹות * שונות כמו טמפרטורות , לחׂשת , משקעים , עננים ורוחות . מתי מציינים תופעות אלה כדי לתאר מזג אוויר ? ומתי משתמשים בהן כדי לתאר אקלים ? כאשר מתארים או חוזים את התנאים ש ׂ שוררים או יׂשררו במקום מסוים ובזמן מסוים , מדברים על מזג האוויר במקום זה . כשאמצעי התקשורת מדווחים , למשל , שביום מסוים הטמפרטורות גבוהות והלחֹות גבוהה אף היא - זהו תיאור של תנאי מזג אוויר * ( פריט . ( 63 חיי היום-יום שלנו מושפעים מאוד מתנאי מזג האוויר , ורבות מפעילויותינו נקבעות על פיו . בהתאם למזג האוויר אנחנו מחליטים , למשל , מה ללבוש , האם לצאת לטיול או לא , והאם לערוך מסיבה תחת כיפת השמים או בתוך מבנה . על יכולתנו לחזות מראש את תנאי מזג האוויר נלמד בפרק ו . האקלים , * לעומת זאת , מתאר את תנאי מזג האוויר המאפיינים אזור מסוים במשך תקופה מסוימת - חודש , עונה או שנה . כדי לתאר את האקלים השוורר במקום מסוים , אוספים נתונים על הטמפרטורות , לחץ האוויר , הרוחות , המשקעים והקרינה , שנמדדו במקום במשך תקופות ארוכות , ומחשבים את הממוצעים שלהם . תנאי האקלים הׂשוררים במק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית