פעילויות . 1 באילּו אזורים ובאילּו תנאים תימצא לחות גבוהה במיוחד באוויר ? . 2 מה אנחנו רואים כאשר אנחנו נושפים מפינו אוויר ביום חורף קר ? מדוע ? אתגר . 3 * הוציאו פחית של משקה קר מן המקרר לחדר חם . מה מצטבר על גבי הפחית ? במה דומה תהליך זה לתהליכים המתרחשים בטבע בהיווצרות העננים והטל ? . 4 הגדירו את המושגים הבאים : לחות מוחלטת , לחות רוויה , לחות יחסית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית